Studio

Ateliér Pyecka Studio je slobodným zázemím kreatívnych aktivít združenia Street Art Communication. Popri umeleckom festivale sa studio Pyecka venuje aj tvorbe vizuálnej identity – od grafických služieb (vizitky, plagáty, bannery, bilboard), cez video (videoupútavky, reklamy, krátke nezávislé filmy) až po interiérové a exteriérové zásahy komerčného charakteru (maľba, zvukovo-svetelná inštalácia, mapping).

Atelier Pyecka Studio is a free creative rear of creative activities of Street Art Communication. In addition to the arts festival, studio Pyecka can create a whole visual identity - from graphic services (business cards, posters, banners, billboards), via video (trailers, commercials, short independent films) to the interior and exterior interventions in commercial meaning (painting, sound-light installation, mapping).  

© 2013    stylez.sk    436.sk    All rights reserved