Michal Machciník | Stopy na ceste
8. 5. 2013 | Pyecka Gallery

Michal Machciník je študentom bakalárskeho ročníka v ateliéri slobodnej kreativity 3D u profesora Juraja Bartusza na Fakulte umení v Košiciach. “Stopy na ceste” sú prvou samostatnou výstavou reflektujúcou cestu autora, ktorou sa začal výrazne uberať už počas prvého ročníka štúdia. Východiská jeho tvorby sú meditácia (ako istá forma spoznávania) a bojové umenie - karate (ako forma pokory a harmónie), čoho prirodzeným výsledkom je skúmanie prírody (prirodzenosti, časovosti) ako subjektu poznávania. Využívaním rôznych médií zachytáva stopy ako symboly času zapečateného v konkrétnom prostredí či priestore.

Machcinik - Stopy na ceste
Machcinik - Stopy na ceste
Machcinik - Stopy na ceste
Machcinik - Stopy na ceste
Machcinik - Stopy na ceste
Machcinik - Stopy na ceste
Machcinik - Stopy na ceste
Machcinik - Stopy na ceste
Machcinik - Stopy na ceste
Machcinik - Stopy na ceste
Machcinik - Stopy na ceste
Machcinik - Stopy na ceste
Machcinik - Stopy na ceste
Machcinik - Stopy na ceste
Machcinik - Stopy na ceste
Machcinik - Stopy na ceste
Machcinik - Stopy na ceste
Machcinik - Stopy na ceste
Machcinik - Stopy na ceste

© 2013    stylez.sk    436.sk    All rights reserved