Shop

Malebný obchod s výtvarnými potrebami situovaný v centre mesta. Jediný svojho druhu na svete v Košiciach.
Spreje, fixky, knižky, odlakovače.

Colourful art supply shop located in the city center. The only one of its kind all around the world in Košice.
Cans, markers, books, varnish removers.

© 2013    stylez.sk    436.sk    All rights reserved