Proembrion | Exuberance
31. 10. 2014 | Pyecka Gallery

Krysztof Syruć, domácemu publiku známy predovšetkým z účinkovania v telenovele Street Art Communication ako postava PROEMBRION, navštívil galériu Pyecka so svojim cyklom Exuberance.

Vystavené diela sú matematicko-umeleckou analýzou abstraktného priestoru. Krystof doň vstupuje variovaním zložitých organických foriem, ktoré spája pomocou konkrétnych farebných sekvencií. V konečnom dôsledku vznikajú multidisciplinárne surreálisické kompozície inšpirované prírodou a matematikou. Výsledné obrazy je k tomu všetkému možné virtuálne nadstavať pomocou aplikácie Blinky cez smartfón či tablet.

Realizáciu výstavy podporilo MK SR, Nadácia Tatrabanky a Bistro Nebystro.

roem
roem
roem
roem
roem
roem
roem
roem
roem
roem
roem
roem
roem
roem
roem
roem


© 2013    stylez.sk    436.sk    All rights reserved