Viktor Feher & Tilmann Meyer-Faje | Prefabricated City
23. 1. 2015 | Pyecka Gallery

Vykonštruované mesto je (dez)ilúzia z hliny, ktorej akrylový pôdorys vytvorili (a stále vytvárajú) aj Košickí uličníci. Základný koncept výstavy "čo sme si to navarili " odvážne kombinuje (naoko) nekontrolovane zmaľované galerijné priestory so súsošne zdeštruovanými zmenšeninami Slovenských panelákov.

Viktor Feher a Tilmann Meyer-Faje umenne vytvorili fantasktný výstavný priestor, ktorý v človeku pozornom simuluje pocit zväčšenia; "Cítil som sa naozaj väčší. Nerozumiem, ako a prečo". (Benedikt, študent)

Autori výstavy, ktorí sa v živote nevideli ("Neviem, kto je Tilman", - Viktor Feher) postupovali metódou nezištného intuična; nahodilé myšlienky koncepčne vziazavali s mestom a jeho horizontálnym a vertikálnym konštruktom . Bez preženu sa preto dá napísať, že autori svoje diela vytvorili presne tak, ako sú vytvorené.

Tilman svoje paneláky vysošil počas rekreačného umeleckého pobytu v rámci rezidencie K.A.I.R (powered by Košice 2013) a Viktor dal nástenné maľby vymaľovať chlapcom, ktorých podpisy zdobia nejednu kultúrnu pamiatku (powered by Polícia pátra).

Text má beletrizovaný charakter, brať ho preto vážne bi bolo neuvážené.

Výstava sa udiala v koprodukcii s projektom KAIR a bola vydotovaná Ministerstvom Kultúry a Nadáciou Tatrabanka.

 

© 2013    stylez.sk    436.sk    All rights reserved