Súčasný poľsky plagát | ASP Kraków
17. 5. 2014 | Pyecka Gallery

Plagát je umením ulice, ale tam sa jeho život nekončí, prechádza do galérií a múzeí. V súčasnoti je mu venovaná skôr akademická pozornosť, keďže v mnohých krajinách zmizol z mestského priestoru a bol nahradený gýčovými komerčnými bilboardami. Poľský plagát sa aj napriek tomu, vďaka svojej mimoriadnej originalite a majstrovskej technike, teší značnej prestíži na celom svete, čoho dôkazom je najmä početné zastúpenie poľských autorov na medzinárodných biennale plagátu (Wilanów, Moskva, Mexico city atď).
Fenomén poľského plagátu, ktorého korene siahajú do epochy prelomu 19. a 20. st. nazývanej "Mladé Poľsko" a bol rozvinutý prostredníctvom tzv. Poľskej školy plagátu, z ktorej vzišli celosvetovo známé mená ako Henryk Tomaszewski, Waldemar Świerzy, Jan Młodożeniec či azda najznámejší z nich, Roman Cieślewicz, absolvent katedry plagátovej tvorby v Krakowe (1955).

Ateliér plagátu na Akadémii výtvarného umenia v Krakove je založený na intelektuálnych cvičeniach súvisiacich s kultúrnymi a spoločenskými témami, predstavovaných vo forme plagátu. Čerpá z tradície poľského dizajnu, kde skratka myšlienky a osobitý výraz mu dávajú rozpoznateľný charakter, na ktorom je založený. Pri výučbe sa veľký dôraz kladie na typografiu, ako súčasť výrazu a kompozície a taktiež na zachovanie a rozvíjanie sféry asociácií odkazujúcej k tradícii umeleckého plagátu.
Kolektívna výstava študentov a absolventov ateliéru plagátu prof. Piotra Kunceho poukazuje na rôznorodosť, bohatstvo a vysokú umeleckú kvalitu súčasného plagátu v Poľsku.

Vystavujúci:

Katarzyna Zapart
Dawid Polony
Damian Nowak
Marcin Górski
Elias Riedmann
Paulina Gębica
Zofia Trybis
Katarzyna Gutowska
Barbara Karpiel
Pierre Mascret

http://posterstudio.com.pl/

Realizáciu výstavy podporilo MK SR a Nadácia Tatrabanky.

Vernisáž prebehne v rámci Noci múzeí a galerií 17. 5.
Výstava potrvá od 18. 5. – 15. 6.
Otváracie hodiny: pondelok - piatok od 15:00 – 18:00

Sucasny polsky plagat
Sucasny polsky plagat
Sucasny polsky plagat
Sucasny polsky plagat
Sucasny polsky plagat
Sucasny polsky plagat
Sucasny polsky plagat
Sucasny polsky plagat

© 2013    stylez.sk    436.sk    All rights reserved