OZNAM
Uzavretie zimnej vykurovacej sezóny

Drahí vy všetci!
V rade prvom by sme sa vám chceli úprimne zavďačiť za vás, nakoľko bez vás by vás nebolo. A bez nebolo, by ani nás nebolo a ani nič iné nebolo. Nužale:
koncept Pyecka Studio, Shop & Gallery sa po troch rokoch zavŕšil a pred nami stojí milá povinnosť. Komorné priestory neogotického meštiackeho domu na Hlavnej 40 sme za trojročie vyžmýkali dosýta a prirodzene narazili na jeho hranice. Pokračovať v burácavom tempe budeme v priestoroch bývalej erárnej tabakovej továrne vybudovanej v polovici 19. storočia aka Tabačke (nový model, noví kolegovia). Aktivity SAC spolu s ponukou pre milovníkov moderných výtvarných potrieb dostanú väčší, zaslúženejší rozmer. Tož, presúvame sa a do času kým nezastaneme, bude obchod nepredajný.
Pamätajte však – bez vás vás nebude! A bez nebude, nič nebude!
Stay tunned!

V priestoroch „Pyecky" budú pokračovať galerijné aktivity, no prešatené donova, s mište názvom a samostatným konceptom.

Ďakujeme za trpezlivosť prečítať oznam dokonca.

PS: Web www.pyecka.com svoju úlohu naplnil, o premiestnení jeho obsahu ťa budeme informovať.

Dear all,
First we would like to say big thank you because without you there would be nothing.
Concept of Pyecka Studio, Shop & Gallery has crossed the finish line after three years and now we have the duty tell you about our next steps. The cozy space in the neogothic house on Hlavna 40 has been squeezed day after day for three years and we naturally reached its limits. However everything will continue in even higher tempo in the space of the old tobacco factory built in the mid 19. century AKA Tabacka (new model, new colleagues). Activities of SAC will together with a wide offer of art supplies for contemporary artists get a bigger, more suitable dimension. Said that, we want to inform you that until we move, the shop will be closed.
Stay tuned.

In the old Pyecka space however a gallery will continue to exist with a new cool name and new cool outfit. Go and take a look !

Thank you for reading until the end!

© 2013    stylez.sk    436.sk    All rights reserved