Tatiana Takáčová | Inner view
6. 3. 2015 | Pyecka Gallery

Tatiana Takáčová v galérii Pyecka odprezentovala fotocyklus Inner View – sériu zátiší vyvierajúcich z autorkinho záujmu o psychológiu a jej surreálne zákutia. Tatiana na základe konkrétnych diagnóz inscenuje realitu pohľadom diagnostikovaných – ide o vizuálnu ilustráciu vychádzajúcu z objektívnych lekárskych textov pričom dôraz kladie na svetlo, kompozíciu, matériu.

https://www.behance.net/tatianatakacova

Výstava potrvá od 7. 3. – 31. 3. 2015 Otváracie hodiny: 15:00 – 18:00 (pondelok - piatok)
Výstava vznikla s podporou MK SR a Nadácie Tatra banky.

© 2013    stylez.sk    436.sk    All rights reserved