Gallery

Galéria Pyecka je komorný galeríjny priestor v neogotickom palácovom dome v centre mesta. Jeho nemennou súčasťou je zaujímavý rustikálny symbol – historická kachľová pec, ktorá je zasadená do rohu výstavného priestoru. Okrem výstav je priestor dimenzovaný na prednášky, semináre, workshopy a rôzne edukačné podujatia.

Gallery Pyecka is the fine gallery space in the neo-Gothic palace building in the city center. Its unchanging part is interesting rustic symbol - Historic tiled stove, which is set in the corner of the exhibition space. In addition to exhibition space is designed for lectures, seminars, workshops and various educational events.

© 2013    stylez.sk    436.sk    All rights reserved