Zuzana Kutašová | Piękny pies
3. 12. 2014 | Pyecka Gallery

Zuzana Kutašová, v kruhoch známa predovšetkým ako FUZ a jej rozkrok (v zmysle rozkročnom), sa Pyecke predviedla svojou intuitívno-observačnou expertízou experimentálnych grafík. Vystavené práce vznikli aj v rámci štúdia medziľudských vzťahov na Akadémii výtvarných umení Jana Matejki v Krakowe, z čoho je údajne odvodedný aj jej názov (ňe fuzany, ale výstavy).

Zuzana experimentuje s materiálom – klasickú kresbu nahrádza niť, matricu látka, postupy linorytovej techniky dopĺňa o techniky obniťovávania a prešívania. V svojich prácach pracne pracuje predovšetkých s okolím, v ktorom jestvuje.

© 2013    stylez.sk    436.sk    All rights reserved