Janka Duchonova | Privat conspiracy
7. 11. 2012 | Pyecka Gallery

Výstava Janky Duchoňovej, diplomantky v ateliéri súčasného obrazu na Fakulte umení v Košiciach „Private conspiracy" predstavuje výraznú časť jej aktuálnej tvorby. Ide o neuzavretý okruh prác, presnejšie niekoľkých samostatných cyklov s príbuznou tématikou, a spôsobom jej uchopenia. Z tohoto hľadiska vystihuje názov „Privat conspiracy" skôr synonymicky autorkine dekonštrukčné remaky a manipulácie so zaužívanými kultúrnymi obrazmi a symbolmi politickej moci. V tejto „hre" sa ocitajú rôzni aktéri a udalosti tvoriace fakty a falošné či domnelé dejiny, na tej istej časovej osi, bez nároku na oslobodenie sa z chápadiel všadeprítomnej propagandy.

Séria prác ručných papierových koláží Self destruct sa vracia do minulosti konkrétne do obdobia dominujúcich totalitných režimov minulého storočia - komunizmu a fašizmu. Autorka zozbierala na internete množstvo digitalizovaných propagandistických posterov odkazujúcich ku rôznym režimom z rôznych krajín od Severnej Kórei po nacistické Nemecko. Následným vytlačením na ich pôvodný nosný materiál – papier, rozstrihaním jednotlivých fragmentov a zasadením do vybraného prostredia vznikli nové kompozície odkazujúce k seba deštruktívnemu charakteru týchto systémov. Na túto sériu sa voľne viaže rozmerná olejomaľba Individualism so zaostrujúcim pohľadom na vzťah športu a politickej propagandy. Vizuálna inšpirácia momentkou z berlínskej olympiády 1936 ,ako jedného z najokázalejších zneužití športového výkonu v histórii, je v obrazovom prevedení hyperbolizovaná a odkazuje už na nový typ ideálu západnej liberálnej spoločnosti. V tomto bode Duchoňová obracia svoj pohľad aj do budúcnosti, minimálne svojím záujmom o budúce usporiadanie sveta. Souvenirs of the new colonies je inštalácia turistických dresových suvenírov odkazujúca na tému stretu civilizácií a dá sa chápať aj ako umelecká re-interpretácia Huntingtonového najslávnejšieho diela.1 Maľované taniere tu propagujú pravdepodobné ale aj fiktívne, či konšpiračné teórie, znamenajúce v budúcnosti zmenu globálneho politického usporiadania. Duchoňová v nich naznačila možné strety a novodobé či budúce konflikty, alebo ekonomické kolonizácie. Niektoré z nich vychádzajú z faktov a z rôznych prognostických scenárov, iné sa iba ironicky snažia podkopať zaužívanú skutočnosť. Zdanlivo odťažitý sa zdá byť cyklus Kunst der leben, lyricky poňatých akvarelov kombinovaných s ilustráciami a fotografiami zo starých nemeckých kníh a novín. Zobrazuje v ňom akýsi negatívny dopad vyššej úradnej moci na osobný život jednotlivca.

Duchonova - Privat conspiracy
Duchonova - Privat conspiracy
Duchonova - Privat conspiracy
Duchonova - Privat conspiracy
Duchonova - Privat conspiracy
Duchonova - Privat conspiracy

© 2013    stylez.sk    436.sk    All rights reserved