Samo Čarnoký | Kŕdeľ ďaťľov učí koňa
10. 8. 2012 | Pyecka Gallery

Názov výstavy „Kŕdeľ ďatľov učí koňa...“ je časťou z pangramu v slovenskom jazyku. Pangram je testovací text, ktorý sa používa v typografii na zobrazenie kompletného súboru písmen daného písma alebo jazyka. Z dôvodu ľahšieho zapamätania máva formu slovnej hračky.

Výstava Sama Čarnokého prezentuje formou pracovných nátlačkov a ukážok nekonečný proces autorskej tvorby písma. V piatich písmenách abecedy – B.L.U.E.R (ktoré sú jeho pseudonym známy v street art komunite), autor prezentuje svojich päť dokončených a publikovaných písiem.Týmto spôsobom prepája svoju „komornú“ súčasnú tvorbu s výtvarnými realizáciami vzniknutými vo vzťahu k urbánnemu priestoru.

Výstava je oficiálnym otvorením festivalu Street Art Communication 2012 – Nové mesto

 

http://sk.carnoky.com/

 

Vernisáž: 10. augusta o 18:00 hod.

Výstava potrvá od 11. novembra – 31. augusta

Otváracie hodiny: štvrtok - sobota od 17:00 - 20:00

Pyecka Gallery, Hlavná 40, Košice

Samo Carnoky - Krdel datlov
Samo Carnoky - Krdel datlov
Samo Carnoky - Krdel datlov
Samo Carnoky - Krdel datlov
Samo Carnoky - Krdel datlov
Samo Carnoky - Krdel datlov
Samo Carnoky - Krdel datlov
Samo Carnoky - Krdel datlov
Samo Carnoky - Krdel datlov
Samo Carnoky - Krdel datlov
Samo Carnoky - Krdel datlov

© 2013    stylez.sk    436.sk    All rights reserved