Street Art Communication

SAC organizácia vznikla v roku 2008 a prioritne sa venuje estetike urbánneho priestoru. Medzi kľúčové aktivity organizácie patrí organizovanie výstav (interiér, exteriér), prednášok, diskusií, workshopov. Za 7 rokov existencie sa organizácii podarilo v meste Košice vytvoriť mestskú muralistickú galériu, ktorej autori sú top mená súčasného svetového muralizmu (Aryz, Interesni Kazki, Jace, M-City, Claudio Ethos, Phlegm, Erica Il Cane, Robert Proch, Inti a iní). Dominantným aspektom organizácie sú presahy; umelecké a geografické. SAC sleduje a analyzuje vplyv nových médií v súčasnom umení, trendy a smerovanie súčasného muralizmu.  

Kamenné zázemie organizácie tvorí Pyecka Studio Shop & Gallery v historickom centre mesta Košice. V priestore sa organizujú výstavy, projekcie, prednášky a nekonvenčné kultúrne aktivity.

 SAC was founded in 2008 and its primary interest is the easthetics of urban space. Art exhibitions ( indoor, outdoor ), lectures, discussions and workshops are key activities of SAC. In 7 year of existense the team managed to create a mural gallery in the city of Kosice having involved one of the biggest names of contemporary muralism (Aryz, Interesni Kazki, Jace, M-City, Claudio Ethos, Phlegm, Erica Il Cane, Robert Proch, Inti and others). Dominating aspect are overlaps; artistic and geographical. SAC pursues and analyses influence of new media in contemporary art and trends and navigation of contemporary muralism. SAC organization is also a founder member ot the European Art Federation .

Pyecka Studio Shop & Gallery in the historical centre of city Kosice is a base of the organisation. This space is where SAC hosts the aforementioned activities.

© 2013    stylez.sk    436.sk    All rights reserved