OZNAM
Uzavretie zimnej vykurovacej sezóny

Drahí vy všetci!
V rade prvom by sme sa vám chceli úprimne zavďačiť za vás, nakoľko bez vás by vás nebolo. A bez nebolo, by ani nás nebolo a ani nič iné nebolo. Nužale:
koncept Pyecka Studio, Shop & Gallery sa po troch rokoch zavŕšil a pred nami stojí milá povinnosť...

Dear all,
First we would like to say big thank you because without you there would be nothing.
Concept of Pyecka Studio, Shop & Gallery has crossed the finish line after three years and now we have the duty tell you about our next steps...

Tatiana Takáčová – Inner view
Výstava | Pyecka Gallery

Tatiana Takáčová v galérii Pyecka odprezentovala fotocyklus Inner View – sériu zátiší vyvierajúcich z autorkinho záujmu o psychológiu a jej surreálne zákutia...

Viktor Feher & Tilmann Meyer-Faje | Prefabricated City
Výstava | Pyecka Gallery

Vykonštruované mesto je (dez)ilúzia z hliny, ktorej akrylový pôdorys vytvorili (a stále vytvárajú) aj Košickí uličníci. Základný koncept výstavy "čo sme si to navarili " odvážne kombinuje (naoko) nekontrolovane zmaľované galerijné priestory so súsošne zdeštruovanými zmenšeninami Slovenských panelákov...  

© 2013    stylez.sk    436.sk    All rights reserved